Új jelentkezők a méhészszakkörben

A méhészszakkör célja, hogy az érdeklődő diákoknak bemutassa ennek a hagyományos, gyakorlati tapasztalatokra épülő tevékenységnek szépségeit, nehézségeit és buktatóit. A szakkör segítséget szeretne nyújtani abban, hogy a diákok iskolai tanulmányaik befejezése után foglalkozhassanak egy olyan mellék tevékenységgel is, amellyel kiegészíthetik jövedelmüket. Ebben a tanévben is vannak új érdeklődők a kilencedikesek között.

Első gyakorlati foglalkozásunkon Balatoni László sárvári mesterméhész munkájába kaphattunk betekintést. A harminc méhcsaládot nevelő szakember először a méhek gazdasági jelentőségéről, a természetben betöltött szerepéről beszélt, majd a szakszerű méhészet kialakulásának három évszázados múltját mutatta be.

A foglalkozás végén a sárvári arborétum csodálatos környezetében kialakított méhészeti múzeumot tekinthették meg a diákok.

Megemlékezés a halottak napjáról

Az európai keresztény kultúra kiemelt ünnepén emlékezünk meg halottainkról.

Mindenszentek estéjén gyertyákat és mécseseket gyújtunk hozzátartozóink sírjánál, hogy fénylő világosság legyen a halottak napjára virradó éjszakán. A meghitt, bensőséges ünnep lelki ráhangolódását segítette a 6. tanulócsoport emlékműsora. Először Karamán Márk (9. EV) mondta el Dsida Jenő Temetőben című költeményét, majd Bartl Bence (9. EV) Csukás István A számon hangtalan fohász művét adta elő. A diákok kellő áhítattal fogadták Juhász Gyula Testamentom című versét Szijártó Márk (12 EV) tolmácsolásában.

A megemlékezést Zorán Kell ott fenn egy ország zenés ódája zárta.

Az aradi vértanúkra emlékeztek a kollégiumban

A kollégium 6. sz. tanulócsoportja megemlékezést tartott a 169 éve kivégzett mártírok emlékére. A műsor részeként Makai István 10. EV-s tanuló felolvasta a vértanúk utolsó szavait, majd Horváth Patrik 11. EV-s tanuló A hóhér halála című novellát adta elő. Ezután elhangzott Kossuth Lajos 1890. október 6-ai aradi szoboravatásra írt beszéde, amelyet Torinóban viaszhengerre rögzítettek. A megemlékező diákok a felvétel megmaradt töredékéről meghallgathatták Kossuth Lajos eredeti hangját is.

Labdarúgók és vadászok szalonnasütése

Az idei tanévre ismét teljesen átalakult a 6. sz. tanulócsoport. Az előző évi 25 főből 11 tanuló maradt. A csoporthoz csatlakozott hét fő tizedikes és hét fő kilencedikes vadász tanuló.

A beilleszkedés könnyítésére és a középiskolai elvárások teljesítésének segítésére a kilencedikeseket szobafőnökök segítik. A szakmai tárgyak hatékony tanulásában mentor diák közreműködik. A tanulócsoporthoz átmenetileg 12 fő labdarúgó tanuló is tartozik. A jó közösség kialakulását különféle foglalkozások is segítik. Az egyik ilyen csapatépítő tréning a közös szalonnasütés megszervezése volt. A kollégium többi csoportjából is meghívtuk a vadászokat, az osztályfőnököket, sőt jöttek külsős osztálytársak is. A jó hangulatú rendezvényhez az edzés után csatlakoztak a 11. L-es tanulók, akik átmenetileg a csoporthoz tartoznak. A labdarúgók megismerhették vadászkertünket, az előkészített nyársakon sütögethették a pecsenyéjüket. Ez a foglalkozás is segítette, hogy diákjaink jobban megismerhessék egymást, így több az esély a jó közösségek kialakulásához.

Oldalak