Büszkeségeink a 2018/2019-es tanévben

Akikre büszkék vagyunk

1.csoport (nevelő: Vörösné Fábián Ágota)

Bokor Péter                 (11.KP)            Jó tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért ( korrepetálás – angol)

Darázsdi Dorián           (10.KP)             Jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért

Galát Zita                     (10.KP)             Jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, képzőművészeti tevékenységéért, közösségi munkájáért ( korrepetálás - matematika)

Megszólalt a trianoni harang

A Nemzeti Összetartozás Napja június 4-e, 1920-ban ezen a napon kényszerítették a magyar küldöttséget arra, hogy aláírja az igazságtalan békediktátumot. Ez a nap a magyar nemzet történetének gyásznapja. A kollégium 6. tanulócsoportja a Velem-novákfalvi történelmi parkban tartotta megemlékezését.

Ezen a napon a Nagy-Magyarország térképe melletti kopjafára a nemzeti színű szalag mellé fekete gyászszalag is került. Itt a történelmi 64 vármegyénk egy-egy kopjafát is kapott, rajta címerével és részletes ismertetővel: területének és lakosságának hányad részét csatolták el Trianon után. Külön van kopjafája a nyolc perszonáluniós (Horvátország és Dalmácia) vármegyének. Minden olyan vármegyének a kopjafáján, ahonnan területet csatoltak el, a nemzeti színű szalag mellett gyászszalag is van. Csak tíz vármegye kopjafáján nincs gyászszalag… Unger Ilona idegenvezetőnk a gyásztól meghatódva, ám mégis lelkesítve beszélt a trianoni békediktátum előzményeiről és következményeiről vers idézetekkel is. Mélyebb érzésű tanulóink szemében könnyek jelentek meg. Pontban fél ötkor megszólalt a trianoni harang, csakúgy, mint kilencvenkilenc évvel ezelőtt egész Nagy-Magyarországon. A harangzúgás után diákjaink a haranglábnál elkezdték énekelni a Himnuszt, amihez csatlakoztak a történelmi parkban megemlékező más csoportok is.

Levéltári napon jártunk

A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára minden évben tematikus nyílt napot szervez az érdeklődő nagyközönség számára. Idén a XXXVI. levéltári napot rendezték, amelynek az „Erdő- és vadgazdálkodás Vas vármegyében a középkortól napjainkig” témát dolgozta fel. Érdeklődő diákjaink a színvonalas előadások mellett többszázéves oklevelek eredeti példányait tekinthették meg. A legrégebbi adománylevél I. Károly (Károly Róbert) király 1327. évi oklevele, amelyben vadászjelenetet ábrázoló címer használatára jogosítja az egyik vasi nemest. Értékes erdészeti feljegyzéseket és másfélszázados teríték adatokat mutattak be nekünk.

A levéltári napon szerzett ismereteket nemcsak a tanulásban hasznosíthatják tanulóink, a rendezvény jó előkészülete volt a 2021. évi budapesti vadászati kiállításnak is.

Kollégistáink tavaszi versenyeredményei

Az elmúlt évekhez hasonlóan a tavaszi időszakban nagyon sok városi és megyei versenyt szerveznek a kollégiumok. Minden versenyen, megmérettetésen képviselik diákjaink a Herman Kollégiumot. Teszik ezt nagyon szép eredményekkel, amelyek a diákjaink tehetsége mellett a felkészítő tanárok munkáját is bizonyítja.

Márciusban a Fair Play Kupán a lány és a fiú csapatunk is indult. Idén a fiúk bizonyultak eredményesebbnek, Vépen a 3. helyet szerezték meg és bejutottak a megyei döntőbe, ahol szintén harmadikak lettek. A sportszerű játékuk miatt megkapták a Fair Play Kupát is. A csapat tagjai: Kertész Bálint, Tóth Bálint Ferenc (13.EV), Pap László (13.KP), Köppel Marcell, Németh Gyula (11.EV), Babaics Ábel (10.EV), Szabó Marcell, Illés Marcell (9.EV).

Érzékenyítő foglalkozás Anyák napjára

A kollégium 6. tanulócsoportjánál kiemelt nevelési cél a családi kapcsolatok erősítése, fenntartása és a családi életre nevelés. Ezért a tanév tizenkilencedik csoportfoglalkozásának a témája az Anyák napjára való felkészítés volt. Ennek az érzékenyítő programnak az volt a célja, hogy a tanulók átérezzék annak a figyelmességnek a fontosságát, amit május első vasárnapja jelent. A fiúk nehezebben, árnyaltabban fejezik ki érzelmeiket családtagjaik felé, ezért volt fontos ez a foglalkozás. Először Fekete János Mama kérlek maradj még című zenés verse hangzott el, ezután Mécs László pap-költő A királyfi három bánata című elégiáját hallhatták a tanulók. Kibédi Ervin műve, Ahogy a napok rövidülnek Gelencsér Alex 9 EV-s tanuló előadásában hangzott el. A nagymamákról külön szó esett, majd Vámosi János előadásában az Egy ősz hajú asszony című dal zárta ezt a részt.

Oldalak