Darts kupán a Herman kollégistái

A hagyományosnak nevezhető Hollán Darts Kupán két tanuló képviselte kollégiumunkat. Ritkaság számba ment, hogy egy leányzó és egy fiatalember, nevesítve Somodi Kinga és Gecse Tamás.

Az október 16-ai versenyen 8 kollégium 2-2 versenyzője vett részt. A verseny a sorsolást követően vigaszágas rendszerben játszódott le. Versenyzőin derekasan helyt álltak. Tamás a 7., Kinga pedig a 9. helyen végzett a 16 versenyzőből. Mind a kettőjük szerencsétlenségére és a sorsolás fintora kapcsán az első nyert mérkőzésük után mind a ketten a későbbi nyertestől kaptak ki. Így is egy remek hangulatú délutánon remek teljesítményt nyújtottak.

Érzékenyítő foglalkozás halottak napjára – kiért szól a harang?

Az európai keresztény kultúra egyik jeles ünnepe a halottak napja. Ennek előestéjén a családok elhunyt szeretteikre emlékezve mécseseket gyújtanak a sírokon, hogy az örök világosságot szimbolizálják.

A kollégium erdész-vadász tanulócsoportja érzékenyítő foglalkozást tartott az ünnepre készülés jegyében. A megemlékezéshez illő zenék mellett Bálint Ilona (Addig menj haza); Csukás István (A számon hangtalan fohász) és Juhász Gyula (Testamentom) című versei hangzottak el. A foglalkozás lélektani segítséget jelentett, hogy diákjaink felkészülten vegyenek részt a családi megemlékezéseken. Amikor november 2-án a templomok tornyában megszólal a lélekharang, ne kérdezzék, kiért szól? Az a harang értünk szól…

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Október 6-a a magyar nemzet gyásznapja, 170 évvel ezelőtt ezen a napon végezték ki Pesten Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét és tizenhárom honvéd tábornokot Aradon.

Az utókor feladata, hogy nemzedékről-nemzedékre tovább vigye dicsőséges emléküket. E nemes feladatnak tett eleget a kollégium erdész-vadász csoportja, amikor az október 6-i emlékműsort megszervezte. A Kossuth-nóta után a történelmi kor megidézése következett, majd Ady Endre Október 6-a című verse hangzott el. Ezután Kossuth Lajos eredeti hangját hallgattuk meg egy 1890. évi fonográf felvételről. A műsor második felében Balogh József verse, az Aradi őszi dal következett, majd Palágyi Lajos Az aradi vértanúk című ódáját hallhattuk. A műsor a jelenlegi generációt mozgósító zenével zárult.

Csoportépítés - szalonnasütés

Ebben a tanévben is jelentősen átalakult a kollégium erdész-vadász tanulócsoportja. A 6. számú csoport a legnagyobb létszámú 29 diákkal. A kollégiumi osztályban mind az öt évfolyamból van tanuló, hat új 9 EV-s, négy új 10 EV-s és egy új 13 KP-s diákunk is van. Azért, hogy az új tanulóinkat minél jobban megismerhessük, ezért csoportépítő foglalkozást szerveztünk. Tapasztalataink szerint a laza, de őszinte hangulat legjobban egy közös szalonnasütéssel érhető el. Az idei évben is a vadászkertben volt a program, amelyre elfogadták meghívásunkat parképítő tanulók is. A csoportfoglalkozás jó lehetőséget adott arra, hogy az új diákokat megismerjük és segítsük beilleszkedésüket az iskolai és kollégiumi közösségbe.

Kollégiumi közgyűlés

2019. október 3-án sor került, az éves KDB közgyűlésre. A felvetődött javaslatok, problémák egy jó hangulatú beszélgetés keretében megvitatásra kerültek. Sikerült minden pontra kielégítő választ kapnunk a megoldásokat illetően. A csoportokat képviselő tanulók fogják tájékoztatni társaikat a válaszokról. Mindenkinek köszönöm a megjelenést,a segítő közös munkát. Külön köszönöm Igazgató Úrnak a javítható problémákhoz és megoldandó feladatokhoz való rendkívül pozitív hozzáállását, a KDB nevében: Sárfi Noémi a KDB-t segítő pedagógus.

Oldalak