Szalonnasütés a 6. sz. tanulócsoportnál

A kollégium 6. számú tanulócsoportja közösségépítő csoportfoglalkozást szervezett a vadászkertben szalonnasütéssel egybekötve. A foglalkozás célja volt, hogy segítse a csoport közösségé alakulását, fejlődését. A tanulócsoport meghívta az összejövetelre a többi erdész-vadász kollégistát is, akik szívesen csatlakoztak programunkhoz, sőt a 10. EV. osztályfőnöke, Sipos László tanár úr is elfogadta meghívásunkat. A kilencedik évfolyamosok könnyebb beilleszkedésének segítése érdekében a töpörtyűk mellé idősebb mentor diákokat is kijelöltünk. A foglalkozás jól szolgálta a tanulók jobb megismerését. Következtetéseket vonhattunk le, hogy melyik tanulóra miben számíthatunk a támogató, motivált közösség kialakításában.

Hermanos kollégisták az OMÉK-en

Iskolánkat az a megtiszteltetés érte, hogy a 78. Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásáron önálló standdal vehetett részt. 2017. szeptember 20-án oktatásunk bemutatása mellett parképítőink versenyen is részt vettek. A helyszínen ismerték meg tanulóink a feladatot és a helyszínen biztosított növényekből kellett elkészíteni a parkrészletet. A kemény munkáért egyik Vas megyei húsipari kft. megvendégelte csapatunkat. Az iskolánkat képviselő Stummer Gergő, Boncz Erik, Horváth Richárd és Varjú Erik kertrész építéséért különdíjat érdemelt ki.

Újjáalakult a 6. sz. kollégiumi csoport

A 2017/2018-as tanévre újjáalakult a kollégium 6. sz. tanulócsoportja. Az előző tanév végén a tanulócsoport valamennyi végzős tanulója sikeres érettségi vizsgát tett. Helyükre nyolc új kilencedikes és két tizedikes erdész-vadász tanuló érkezett.

A csoport fő célja, hogy a tanulók minél eredményesebben sajátítsák el a reál, a humán és a szakmai tantárgyakat, valamint jellemükben erkölcsileg és etikailag is gazdagodjanak. El szeretnénk érni, hogy a kilencedikes tanulók minél gyorsabban álljanak át az általános iskolai tanulási módról a szakgimnáziumban elvárható hatékony és eredményes tanulásra. Illeszkedjenek be a a kollégiumi és az iskolai közösségbe, fejlesszék kreativitásukat, szakköri tevékenységekben is bontakoztassák ki ismert és rejtett képességeiket. Ismerjék meg iskolánk és a vadászati szak hagyományait és fél éven belül alkossanak összetartó közösséget. A tizedikes erdész-vadász tanulók számára nagy kihívás az idei tanév. Meg kell érteniük, hogy már tizedikesek, akiknek jó példával kell előjárniuk. Ugyanakkor azt is érteniük kell, hogy még csak tizedikesek, akiknek még nagyon sokat kell tanulniuk, hogy átvegyék a 12-13-asok szerepét. A tanulócsoport feladata, hogy fejlessze a kapcsolatot az erdész-vadász és a labdarúgó szakág között. Kiemelt cél a tanulócsoport részére a nemzeti öntudatra nevelés és az európai-keresztény kultúra elmélyítése.

Oldalak