Nemzeti Összetartozás Napja – Magyarnak lenni büszke gyönyörűség

A kollégium erdész-vadász csoportja fontosnak tartja a nemzeti összetartozás érzésének kifejlesztését a diákokban. Minden évben megemlékezünk a ránk kényszerített igazságtalan trianoni békediktátumról, az elszakított nemzetrészekről és az egész világ magyarságáról. Két éve a Nagy-Magyarország térkép előtt hallhattak előadást a tanulók a békediktátum előzményeiről és következményeiről. 2019-ben Novákfalván a vármegyék címerei előtt tartottuk a megemlékezést, majd délután megkondult a harang, ahogy 1920-ban ezen a délutánon az egész Kárpát-medencében.

2020. a Nemzeti Összetartozás Éve. Ennek jegyében már januárban meghívtuk vitéz Kovács Jenőt, aki az elcsatolt Őrvidék magyarok által épített értékeiről tartott előadást. A tervezett további kapcsolódó programok elmaradtak. A jelenlegi helyzetben a diákokkal a digitális oktatás keretében emlékezünk meg a nemzetet ért tragédiáról. Nagyon fontos, hogy a mai fiatal nemzedék is tudja, megértse és érezze, hogy a határon túli magyarok segítése nem áldozat, hanem kötelesség. Ezt a gondolatot, elkötelezettséget tovább kell vinniük!

„Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség
Magyarnak lenni: nagy s szent akarat…
…Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét
Vérünkbe oltva ősök honszerelmét,
Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön-örökre!

(Sajó Sándor, 1919)

Diákjaink csatlakoznak a világ magyarságához és 2020. június 4-én, 20 óra 20 perckor tüzet, fáklyát gyújtanak összetartozásunk kifejezéseként.

A tragédia századik évfordulóján minden fiatalnak is éreznie kell a lelkében, hogy a Kárpát-medencét, ezt a darabokra tépett tájat a magyar nép, nemzetünk továbbra is összetartja.

2020. június 4.

Szerdahelyi-Török Miklós
mérnök-tanár

 

 

Szerző: 
Szerdahelyi-Török Miklós
Címkék: