Újjáalakult a 6. sz. kollégiumi csoport

A 2017/2018-as tanévre újjáalakult a kollégium 6. sz. tanulócsoportja. Az előző tanév végén a tanulócsoport valamennyi végzős tanulója sikeres érettségi vizsgát tett. Helyükre nyolc új kilencedikes és két tizedikes erdész-vadász tanuló érkezett.

A csoport fő célja, hogy a tanulók minél eredményesebben sajátítsák el a reál, a humán és a szakmai tantárgyakat, valamint jellemükben erkölcsileg és etikailag is gazdagodjanak. El szeretnénk érni, hogy a kilencedikes tanulók minél gyorsabban álljanak át az általános iskolai tanulási módról a szakgimnáziumban elvárható hatékony és eredményes tanulásra. Illeszkedjenek be a a kollégiumi és az iskolai közösségbe, fejlesszék kreativitásukat, szakköri tevékenységekben is bontakoztassák ki ismert és rejtett képességeiket. Ismerjék meg iskolánk és a vadászati szak hagyományait és fél éven belül alkossanak összetartó közösséget. A tizedikes erdész-vadász tanulók számára nagy kihívás az idei tanév. Meg kell érteniük, hogy már tizedikesek, akiknek jó példával kell előjárniuk. Ugyanakkor azt is érteniük kell, hogy még csak tizedikesek, akiknek még nagyon sokat kell tanulniuk, hogy átvegyék a 12-13-asok szerepét. A tanulócsoport feladata, hogy fejlessze a kapcsolatot az erdész-vadász és a labdarúgó szakág között. Kiemelt cél a tanulócsoport részére a nemzeti öntudatra nevelés és az európai-keresztény kultúra elmélyítése.

Szerző: 
Török Miklós
Címkék: