Különös közzétételi lista

A kollégium rendje

A kollégium hétköznap 7.30 órától 12.00 óráig zárva tart, ott tartózkodni csak külön kollégiumvezetői engedéllyel lehet.

A kollégiumba a hét első tanítási napját megelőző este (általában vasárnap) 19.00 órától 21.00 óráig kell visszaérkezni, ettől eltérni csak indokolt esetben, a szülő írásbeli kérése alapján lehet.

Az intézmény területét csak az ügyeletes nevelő engedélyével hagyhatják el a tanulók.

A kollégisták a kollégium helyiségeit, berendezéseit, felszerelési tárgyait óvják, szándékos rongálás esetén anyagi felelősséget vállalnak.

A kollégista tanuló betegség esetén az ügyeletes nevelőtől kéredzkedik orvoshoz. Ha az orvos kiírta lehetőség szerint hazautazik. Ha otthonról nem érkezik vissza, a szülő telefonon köteles jelezni a távolmaradást.

(A kollégium rendjének részletes leírása megtalálható az iskola és kollégium honlapján, az alapdokumentumokban.)

Kollégiumi hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok

Kollégiumunk bekapcsolódik az anyaiskolai hagyományok ápolásába, emellett önálló, több évtizedes hagyományokkal is rendelkezik:

 • a kilencedik évfolyamosok fogadása,
 • a városi nevezetességek megmutatása, a kollégium történetének megismertetése az új kollégistákkal,
 • Halloween party, új kollégisták avatása,
 • karácsonyváró hét,
 • Mikulás est,
 • karácsonyi ünnepség, labdarúgó karácsony
 • A Legügyesebb kollégium és kollégista verseny megyei döntőjének megszervezése, lebonyolítása,
 • tavaszi kirándulás,
 • sportesemények látogatása,
 • a végzős kollégisták ünnepélyes búcsúztatása,
 • A „Kiváló kollégista” díj odaítélése évente.

Hagyományainkat alkalomszerűen megújítjuk, igazodva az aktualitásokhoz, valamint a tanulók összetételéhez.

(Az ünnepélyek, megemlékezések rendje az iskolai SzMSz-ben leírtak szerint.)

A kollégiumi elhelyezés iránti kérelmek elbírálásának elvei, a felvétel rendje

Valamennyi - kollégiumi elhelyezést igénylő - a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kilencedikes, bejáró tanulójának biztosítunk kollégiumi elhelyezést. A felvételi eljárás rendjének közzététele legkésőbb október 20-ig megtörténik a kollégium honlapján. A felsőbb évesek minden év április 15-ig írásban jelentkezhetnek a következő tanítási év kollégiumi férőhelyeire (a 9. évfolyamosok és a felsőbb éves, új kollégisták május 15-ig). A felvételi eredményekről június 30-ig tájékoztatjuk a diákokat és gondviselőjüket a kollégium honlapján. Kollégiumi túljelentkezés esetén a kollégiumi nevelőtestület és KDB javaslatait figyelembe véve a felvételnél elsőbbséget élveznek, a szociálisan rászorult diákok, a közösségi munka és az előző évben jobb tanulmányi átlaggal végzettek. A gyámhatóság kezdeményezésére a tanulót felvesszük a kollégiumba.

Év közben a szülő írásbeli kérelme alapján az iskola igazgatója, a kollégiumvezető, az osztályfőnök, a KDB, a kollégiumi nevelőtanárok (ha szükséges, egyéb információk beszerzése után) segítségével nyolc napon belül dönt az ügyben.

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól.

A 2018/2019-es tanév rendje

 

Augusztus

 

Feladat megnevezése

Egyéb

29.

Beköltözés 9.évf.

12:00 szülői ért.16:00

 

Szeptember

 

Feladat megnevezése

Egyéb

2.

Beköltözés 9-12.évf.

15:00

3.

Tanévnyitó ünnepség

8.00

4.

Munka- és tűzvédelmi szemle

Kollégium bejárása

7-ig

Házirend ismertetése,

tűz- és munkavédelmi oktatás, elektromos készülékek bevizsgálása

 

1-15.

Szakkörök felmérése

 

10.

Naplók, törzskönyvek, digitális adatbázis kitöltése

 

14.

Foglalkozási menetek, munkatervek leadása leadása

 

17.

Diákönkormányzat összehívása (tisztújítás, éves munkaterv)

 

 

Október

 

Feladat megnevezése

Egyéb

1.

Szakkörök, foglalkozások elindítása

 

3.

KDB közgyűlés

15:00

4.

I.nyílt nap, kollégium bemutatása

11:30

12.

Fogadóóra, szülői

13:00

13.

Tanítás nélküli munkanap: tantestületi szakmai program

 

18.

Töpörtyűavató

Tornaterem 15:00

15-ig

Városi séta a 9-esekkel

 

19.

Ünnepély

11:45

20-ig

Felvételi eljárás rendjének közzététele

kollégium honlapján

 

November

 

Feladat megnevezése

Egyéb

X.29-XI.4.

Őszi szünet

 

10.

Munkannap

pénteki órarend

13.

Hubertusz nap

 

22.

II. nyílt nap, kollégium bemutatása

11:30

 

December

 

Feladat megnevezése

Egyéb

1.

Tanítás nélküli munkanap: nevelési értekezlet

 

6.

Kollégiumi mikulás party

tornaterem 17.00

15-ig

Adventi séta a Főtéren

 

14.

Fogadóóra

 

15.

Munkanap

hétfői órarend

19.

Kollégiumi karácsony

17.00 Ebédlő

21.

Karácsonyi ünnepély

11:45

 

Akadémiai karácsony

 

XII.22-I.2.

Téli szünet

 

 

Január

 

Feladat megnevezése

Egyéb

25.

I. félév vége

 

28.

Legügyesebb kollégista háziverseny

művészeti szekció

03-31.

Újév Kupa

 

28.

Osztályozó értekezlet

 

 

Február

 

Feladat megnevezése

Egyéb

15.

Fogadóóra, Szülői értekezlet

13:00

 

Farsang

 

13-tól

Ping-pong háziverseny

 

27.

Legügyesebb kollégista verseny

 

 

Március

 

Feladat megnevezése

Egyéb

8.

Kollégiumi nőnap

 

 

Szavalóversenyek

Péterfy Kollégium

13.

Ünnepély

 

 

Április

 

Feladat megnevezése

Egyéb

 

Fair Play Kupa

 

4.

II. szint hazautazás

vendégek érkeznek

5-7.

Savaria Floriadae, Parcum

 

15-ig

Felsőbb évesek kollégiumi jelentkezése

formanyomtatvány

18-23.

Tavaszi szünet

 

26.

Fogadóóra

14:00

27.

Kollégiumi ballagás

 

 

Május

 

Feladat megnevezése

Egyéb

2.

Szerenád

 

3.

Ballagás

 

6-8.

Érettségi szünet

 

14.

Herman-nap

 

15-ig

9.évf. és új, felsőbb éves kollégisták jelentkezése

Formanyomtatvány

 

Június

 

Feladat megnevezése

Egyéb

11.

Jegyek zárása

 

13.

Sport, egészség, diáknap

 

15.

Tanévzáró ünnepély

 

17-től

Gyakorlatok

 

 

Leltár: hálók, kulcsok

 

28.

Záróértekezlet

 

30-ig

Kollégiumi felvételi kihirdetése

Kollégium honlapján

 

 

Kollégiumi nevelőtanárok végzettsége
  Egyetemi
diploma
Főiskolai
diploma
Tanár
1   X Általános iskolai tanár
2   X Általános iskolai tanár
3 X   Humánszervező
4 X   Általános iskolai tanár
5   X Általános iskolai tanár
6 X   Mérnöktanár

 

Kollégiumi nevelőtanárok végzettsége
1 Szombathelyi Tanárképző Főiskola általános iskolai tanító
  Szombathelyi Tanárképző Főiskola testnevelés szakos általános iskolai tanár
 
2 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola történelem szakos általános iskolai tanár
  Berzsenyi Dániel Főiskola általános iskolai tanító
 
3 Juhász Gyula Tanárképző Főiskola földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár
  Juhász Gyula Tanárképző Főiskola művelődésszervező
  Pécsi Tudományegyetem humánszervező
 
4 Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ rajz-filozófia szakos tanár
 
5 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola matematika-szlovén szakos általános iskolai tanár
  Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola technika szakos tanár
 
6 Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési, vadgazdálkodási üzemmérnök
  Nyugat Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Természetvédelmi szakmérnök
  Nyugat Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezetvédelmi szakmérnök
  Nyugat Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Környezetvédelmi mérnöktanár

 

  Szabadidős foglalkozások

Szakkörök:

 • Gombász szakkör
 • Kézműveskör/rajz szakkör
 • Méhész szakkör
 • Mozi-színház
 • Színjátszó kör
 • Zeneszakkör
 • XXI. század-közismeret

Sportkörök:

 • Asztalitenisz
 • Kispályás foci
 • Kondi
 • Kosárlabda
 • Röplabda
 • Teremfoci