Különös közzétételi lista

A kollégium rendje

A kollégium hétköznap 7.30 órától 12.00 óráig zárva tart, ott tartózkodni csak külön kollégiumvezetői engedéllyel lehet.

A kollégiumba a hét első tanítási napját megelőző este (általában vasárnap) 19.00 órától 21.00 óráig kell visszaérkezni, ettől eltérni csak indokolt esetben, a szülő írásbeli kérése alapján lehet.

Az intézmény területét csak az ügyeletes nevelő engedélyével hagyhatják el a tanulók.

A kollégisták a kollégium helyiségeit, berendezéseit, felszerelési tárgyait óvják, szándékos rongálás esetén anyagi felelősséget vállalnak.

A kollégista tanuló betegség esetén az ügyeletes nevelőtől kéredzkedik orvoshoz. Ha az orvos kiírta lehetőség szerint hazautazik. Ha otthonról nem érkezik vissza, a szülő telefonon köteles jelezni a távolmaradást.

(A kollégium rendjének részletes leírása megtalálható az iskola és kollégium honlapján, az alapdokumentumokban.)

Kollégiumi hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok

Kollégiumunk bekapcsolódik az anyaiskolai hagyományok ápolásába, emellett önálló, több évtizedes hagyományokkal is rendelkezik:

 • a kilencedik évfolyamosok fogadása,
 • a városi nevezetességek megmutatása, a kollégium történetének megismertetése az új kollégistákkal,
 • Halloween party, új kollégisták avatása,
 • karácsonyváró hét,
 • Mikulás est,
 • karácsonyi ünnepség, labdarúgó karácsony
 • A Legügyesebb kollégium és kollégista verseny megyei döntőjének megszervezése, lebonyolítása,
 • tavaszi kirándulás,
 • sportesemények látogatása,
 • a végzős kollégisták ünnepélyes búcsúztatása,
 • A „Kiváló kollégista” díj odaítélése évente.

Hagyományainkat alkalomszerűen megújítjuk, igazodva az aktualitásokhoz, valamint a tanulók összetételéhez.

(Az ünnepélyek, megemlékezések rendje az iskolai SzMSz-ben leírtak szerint.)

A kollégiumi elhelyezés iránti kérelmek elbírálásának elvei, a felvétel rendje

Valamennyi - kollégiumi elhelyezést igénylő - a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kilencedikes, bejáró tanulójának biztosítunk kollégiumi elhelyezést. A felvételi eljárás rendjének közzététele legkésőbb október 20-ig megtörténik a kollégium honlapján. A felsőbb évesek minden év április 15-ig írásban jelentkezhetnek a következő tanítási év kollégiumi férőhelyeire (a 9. évfolyamosok és a felsőbb éves, új kollégisták május 15-ig). A felvételi eredményekről június 30-ig tájékoztatjuk a diákokat és gondviselőjüket a kollégium honlapján. Kollégiumi túljelentkezés esetén a kollégiumi nevelőtestület és KDB javaslatait figyelembe véve a felvételnél elsőbbséget élveznek, a szociálisan rászorult diákok, a közösségi munka és az előző évben jobb tanulmányi átlaggal végzettek. A gyámhatóság kezdeményezésére a tanulót felvesszük a kollégiumba.

Év közben a szülő írásbeli kérelme alapján az iskola igazgatója, a kollégiumvezető, az osztályfőnök, a KDB, a kollégiumi nevelőtanárok (ha szükséges, egyéb információk beszerzése után) segítségével nyolc napon belül dönt az ügyben.

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól.

A 2018/2019-es tanév rendje

Hamarosan...

Kollégiumi nevelőtanárok végzettsége
  Egyetemi
diploma
Főiskolai
diploma
Tanár
1   X Általános iskolai tanár
2   X Általános iskolai tanár
3 X   Humánszervező
4 X   Általános iskolai tanár
5   X Általános iskolai tanár
6 X   Mérnöktanár

 

Kollégiumi nevelőtanárok végzettsége
1 Szombathelyi Tanárképző Főiskola általános iskolai tanító
  Szombathelyi Tanárképző Főiskola testnevelés szakos általános iskolai tanár
 
2 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola történelem szakos általános iskolai tanár
  Berzsenyi Dániel Főiskola általános iskolai tanító
 
3 Juhász Gyula Tanárképző Főiskola földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár
  Juhász Gyula Tanárképző Főiskola művelődésszervező
  Pécsi Tudományegyetem humánszervező
 
4 Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ rajz-filozófia szakos tanár
 
5 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola matematika-szlovén szakos általános iskolai tanár
  Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola technika szakos tanár
 
6 Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési, vadgazdálkodási üzemmérnök
  Nyugat Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Természetvédelmi szakmérnök
  Nyugat Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezetvédelmi szakmérnök
  Nyugat Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Környezetvédelmi mérnöktanár

 

  Szabadidős foglalkozások

Szakkörök:

 • Gombász szakkör
 • Kézműveskör/rajz szakkör
 • Méhész szakkör
 • Mozi-színház
 • Színjátszó kör
 • Zeneszakkör
 • XXI. század-közismeret

Sportkörök:

 • Asztalitenisz
 • Kispályás foci
 • Kondi
 • Kosárlabda
 • Röplabda
 • Teremfoci