Különös közzétételi lista

A kollégium rendje

A kollégium hétköznap 7.30 órától 12.00 óráig, illetve pénteken 7.30 órától 11.00-ig zárva tart, ott tartózkodni csak külön kollégiumvezetői engedéllyel lehet.

A kollégiumba a hét első tanítási napját megelőző este (általában vasárnap) 19.00 órától 21.00 óráig kell visszaérkezni, ettől eltérni csak indokolt esetben, a szülő írásbeli kérése alapján lehet.

Az intézmény területét csak az ügyeletes nevelő engedélyével hagyhatják el a tanulók.

A kollégisták a kollégium helyiségeit, berendezéseit, felszerelési tárgyait óvják, szándékos rongálás esetén anyagi felelősséget vállalnak.

A kollégista tanuló betegség esetén az ügyeletes nevelőtől kéredzkedik orvoshoz. Ha az orvos kiírta lehetőség szerint hazautazik. Ha otthonról nem érkezik vissza, a szülő telefonon köteles jelezni a távolmaradást.

(A kollégium rendjének részletes leírása megtalálható az iskola és kollégium honlapján, az alapdokumentumokban.)

Kollégiumi hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok

Kollégiumunk bekapcsolódik az anyaiskolai hagyományok ápolásába, emellett önálló, több évtizedes hagyományokkal is rendelkezik:

 • a kilencedik évfolyamosok fogadása,
 • a városi nevezetességek megmutatása, a kollégium történetének megismertetése az új kollégistákkal,
 • műveltségi vetélkedő,
 • Halloween party, új kollégisták avatása,
 • karácsonyváró hét,
 • Mikulás est,
 • kórházi mikulás,
 • karácsonyi ünnepség, labdarúgó karácsony
 • A Legügyesebb kollégium és kollégista verseny megyei döntőjének megszervezése, lebonyolítása,
 • tavaszi kirándulás,
 • sportesemények látogatása,
 • a végzős kollégisták ünnepélyes búcsúztatása,
 • A „Kiváló kollégista” díj odaítélése évente.

Hagyományainkat alkalomszerűen megújítjuk, igazodva az aktualitásokhoz, valamint a tanulók összetételéhez.

(Az ünnepélyek, megemlékezések rendje az iskolai SzMSz-ben leírtak szerint.)

A kollégiumi elhelyezés iránti kérelmek elbírálásának elvei, a felvétel rendje

A Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium valamennyi – kollégiumi elhelyezést igénylő - kilencedikes, bejáró tanulójának biztosítunk kollégiumi elhelyezést. A felsőbb éves tanulók minden év június 10-ig írásban jelentkezhetnek a következő tanítási év kollégiumi férőhelyeire. A felsőbb éveseket (gondviselőjüket) augusztus 25-ig tájékoztatjuk a felvételi eredményekről a kollégium honlapján. Kollégiumi túljelentkezés esetén, a kollégiumi nevelőtestület és a diákönkormányzat javaslatait figyelembe véve, a felvételnél elsőbbséget élveznek a szociálisan rászorult diákok, a közösségi munkában jól teljesítők, valamint az előző évben jobb tanulmányi átlaggal végzettek. A gyámhatóság kezdeményezésére a tanulót felvesszük a kollégiumba.

Év közben a szülő írásbeli kérelme alapján az iskola igazgatója, a kollégiumvezető, az osztályfőnök, a KDB, a kollégiumi nevelőtanárok (ha szükséges, egyéb információk beszerzése után) segítségével nyolc napon belül dönt az ügyben.

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól.

A 2016/2017-es tanév rendje

Szeptember

 

Feladat megnevezése

Egyéb

VIII.30.

Beköltözés 9.évf; Szülői értekezlet

14.00 órától

Szülői: 16.00

VIII.31.

Gólyanap

Beköltözés felsőbb éveseknek

Kollégium visszavétele az Akadémiától

8.00 illetve 12.00 órától

1.

Tanévnyitó ünnepség

8.00 Tornaterem

2.

Munka- és tűzvédelmi szemle

Kollégium bejárása

4-ig

Házirend ismertetése,

tűz- és munkavédelmi oktatás, elektromos készülékek bevizsgálása

 

1-15.

Szakkörök felmérése

Faliújság

5.

Tanévnyitó értekezlet

13.00

5.

Naplók, törzskönyvek, digitális adatbázis kitöltése

 

5.

Foglalkozási menetek, munkatervek leadása leadása

 

 

Gyógyszerek, sportszerek beszerzése

 

 

Statisztikák, kollégiumi eseménynaptár

 

15-ig

Átrium rendezése

 

19.

Diákönkormányzat összehívása (tisztújítás, éves munkaterv)

 

Október

 

Feladat megnevezése

Egyéb

1.

Szakkörök, foglalkozások elindítása

Foglalkozási. napló megnyitása, vezetése

7.

Fogadóóra, szülői

 

 

Kollégium dekorálása (folyósok, faliújság, hálók)

 

12.

I.nyílt nap

Kollégium bemutatása

13.

Töpörtyűavató

Tornaterem

15.

Munkanap

szombat

15-ig

Városi séta a 9-esekkel

 

21.

Ünnepély

 

28-tól

Házi tollaslabda bajnokság

 

 

November

 

Feladat megnevezése

Egyéb

X.29-XI.6.

Őszi szünet

 

10.

Tanár-Diák röplabda

 

8.

Hubertusz nap

Ebédlő

17.

II. nyílt nap

Kollégium bemutatása

21.

Diák közgyűlés

15.00


December

 

Feladat megnevezése

Egyéb

1-12.

Karácsonyváró hetek, játszóház

 

8.

Kollégiumi mikulás party

Tornaterem 17.00

6.

Kórházi mikulásozás

 

 

Adventi séta a Főtéren

 

16.

Fogadóóra

 

 

Adventi adományok gyűjtése

 

20.

Karácsonyi ünnepély

17.00 Ebédlő

 

Akadémiai karácsony

 

XII.22-I.2.

Téli szünet

 

 

Január

 

Feladat megnevezése

Egyéb

20.

I. félév vége

 

11-28.

Újév Kupa

 

23.

Osztályozó értekezlet

 

30.

Nevelőtestületi értekezlet

 

 

Február

 

Feladat megnevezése

Egyéb

10.

Fogadóóra

 

15.

Téli gyalogtúra

Parkerdő

 

Farsang

 

13-tól

Ping-pong háziverseny

 

24.

Tanári kirándulás

 

27.

Nevelési értekezlet

 

 

Március

 

Feladat megnevezése

Egyéb

1.

Legügyesebb kollégista megyei válogató

tornaterem

 

Berzsenyi Kupa (fiú-lány)

Berzsenyi Kollégium

8.

Kollégiumi nőnap

 

 

Szavalóversenyek

Németh Pál Kollégium

14.

Ünnepély

 

 

Mozi vagy színház

 

 

Április

 

Feladat megnevezése

Egyéb

 

Fair Play Cup

 

6.

II. szint hazautazás

Vendégek érkeznek

7.

Savaria Floriadae
Savaria Parcum

 

13-18.

Tavaszi szünet

 

 

Legerősebb Kollégista verseny

Hollán Kollégium

 

Hétpróbás vetélkedő

Élelmiszeripari Kollégium

21.

Fogadóóra

 

 

Május

 

Feladat megnevezése

Egyéb

2.

Kollégiumi ballagás

 

5.

Ballagás

 

8-10.

Érettségi szünet

 

 

Közlekedésbiztonsági verseny

Hollán Kollégium

 

Június

 

Feladat megnevezése

Egyéb

12.

Jegyek zárása

 

16.

Gyakorlatok

 

21.

Beiratkozással kapcsolatos feladatok

 

 

Leltár: hálók, kulcsok

 

VII.3.

Záróértekezlet

 

 

 

Kollégiumi nevelőtanárok végzettsége
  Egyetemi
diploma
Főiskolai
diploma
Tanár
1   X Általános iskolai tanár
2   X Általános iskolai tanár
3   X Általános iskolai tanító
4 X   Általános iskolai tanár
5   X Általános iskolai tanár
6 X   Mérnöktanár

 

Kollégiumi nevelőtanárok végzettsége
1 Szombathelyi Tanárképző Főiskola általános iskolai tanító
  Szombathelyi Tanárképző Főiskola testnevelés szakos általános iskolai tanár
 
2 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola történelem szakos általános iskolai tanár
  Berzsenyi Dániel Főiskola általános iskolai tanító
 
3 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola általános iskolai tanító, ének-zene szakkoll.
  Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola vendéglátóipari és idegenforgalmi közgazdász
 
4 Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ rajz-filozófia szakos tanár
 
5 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola matematika-szlovén szakos általános iskolai tanár
  Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola technika szakos tanár
 
6 Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési, vadgazdálkodási üzemmérnök
  Nyugat Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Természetvédelmi szakmérnök
  Nyugat Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezetvédelmi szakmérnök
  Nyugat Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Környezetvédelmi mérnöktanár

 

  Szabadidős foglalkozások

 

Szakkörök:

 • Gombász szakkör
 • Kézműveskör/rajz szakkör
 • Méhész szakkör
 • Mozi-színház
 • Színjátszó kör

Sportkörök:

 • Asztalitenisz
 • Kézilabda
 • Kispályás foci
 • Kondi
 • Kosárlabda
 • Röplabda
 • Teremfoci
 • Tollaslabda