Különös közzétételi lista

A kollégium rendje

A kollégium hétköznap 7.30 órától 12.00 óráig, illetve pénteken 7.30 órától 11.00-ig zárva tart, ott tartózkodni csak külön kollégiumvezetői engedéllyel lehet.

A kollégiumba a hét első tanítási napját megelőző este (általában vasárnap) 19.00 órától 21.00 óráig kell visszaérkezni, ettől eltérni csak indokolt esetben, a szülő írásbeli kérése alapján lehet.

Az intézmény területét csak az ügyeletes nevelő engedélyével hagyhatják el a tanulók.

A kollégisták a kollégium helyiségeit, berendezéseit, felszerelési tárgyait óvják, szándékos rongálás esetén anyagi felelősséget vállalnak.

A kollégista tanuló betegség esetén az ügyeletes nevelőtől kéredzkedik orvoshoz. Ha az orvos kiírta lehetőség szerint hazautazik. Ha otthonról nem érkezik vissza, a szülő telefonon köteles jelezni a távolmaradást.

(A kollégium rendjének részletes leírása megtalálható az iskola és kollégium honlapján, az alapdokumentumokban.)

Kollégiumi hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok

Kollégiumunk bekapcsolódik az anyaiskolai hagyományok ápolásába, emellett önálló, több évtizedes hagyományokkal is rendelkezik:

 • a kilencedik évfolyamosok fogadása,
 • a városi nevezetességek megmutatása, a kollégium történetének megismertetése az új kollégistákkal,
 • Halloween party, új kollégisták avatása,
 • karácsonyváró hét,
 • Mikulás est,
 • kórházi mikulás,
 • karácsonyi ünnepség, labdarúgó karácsony
 • A Legügyesebb kollégium és kollégista verseny megyei döntőjének megszervezése, lebonyolítása,
 • tavaszi kirándulás,
 • sportesemények látogatása,
 • a végzős kollégisták ünnepélyes búcsúztatása,
 • A „Kiváló kollégista” díj odaítélése évente.

Hagyományainkat alkalomszerűen megújítjuk, igazodva az aktualitásokhoz, valamint a tanulók összetételéhez.

(Az ünnepélyek, megemlékezések rendje az iskolai SzMSz-ben leírtak szerint.)

A kollégiumi elhelyezés iránti kérelmek elbírálásának elvei, a felvétel rendje

A Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium valamennyi – kollégiumi elhelyezést igénylő - kilencedikes, bejáró tanulójának biztosítunk kollégiumi elhelyezést (szabad férőhely esetén iskolánk kollégiumában vagy  a városi kollégiumokban). A felsőbb éves tanulók minden év június 10-ig írásban jelentkezhetnek a következő tanítási év kollégiumi férőhelyeire. A felsőbb éveseket (gondviselőjüket) augusztus 25-ig tájékoztatjuk a felvételi eredményekről a kollégium honlapján. Kollégiumi túljelentkezés esetén, a kollégiumi nevelőtestület és a diákönkormányzat javaslatait figyelembe véve, a felvételnél elsőbbséget élveznek a szociálisan rászorult diákok, a közösségi munkában jól teljesítők, valamint az előző évben jobb tanulmányi átlaggal végzettek. (A gyámhatóság kezdeményezésére a tanulót felvesszük a kollégiumba.)

Év közben a szülő írásbeli kérelme alapján az iskola igazgatója, a kollégiumvezető, az osztályfőnök, a KDB, a kollégiumi nevelőtanárok (ha szükséges, egyéb információk beszerzése után) segítségével nyolc napon belül dönt az ügyben.

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól.

A 2017/2018-as tanév rendje

SZEPTEMBER
1. tanévnyitó
5. munka és tűzvédelmi szemle
6. szakkörök meghirdetése
20. OMÉK
21. OMÉK
28. pályaorientációs nap
   
OKTÓBER
4. Nyílt nap 1.
6. Aradi Vértanúk Emléknapja
13. Fogadóóra;Szülői értekezlet
19. Töpörtyűavató
20. Ünnepély
23. Nemzeti ünnep
30. Őszi szünet
   
NOVEMBER
1. Mindenszentek
5. Őszi szünet vége, tan. fogadása
14. Hubertusz nap
15. Pálya-infó Szombathely
16. Pálya-infó Szombathely
21. Kollégium Közgyűlés
23. Diákközgyűlés
29. Nyílt nap 2.
   
DECEMBER
3. Advent 1. 
6. Mikulás
10. Advent 2. 
15. bukási értesítők kiküldése,fogadóóra
17. Advent 3.
19. Koll.karácsony
21. Ünnepély
24. Ádvent 4.
25. Karácsony
26. Karácsony
27. Téli szünet
   
JANUÁR
1. Újév
2. Téli szünet vége, tan. fogadása
15. Osztályozó vizsgák
16. Osztályozó vizsgák
17. Osztályozó vizsgák
18. Osztályozó vizsgák
19. Osztályozó vizsgák
20. Szalagavató
25. Osztályozó értekezlet
26. Első félév vége
   
FEBRUÁR
2. Értesítés a félévi eredményekről
5. Félévi nevelőtestületi értekezlet
16. Fogadóóra;Szülői értekezlet
22. A komm.dikt.áldozatainak emléknapja
   
MÁRCIUS
5. Pénzügyi és vállalkozói témahét
6. Legügyesebb kollégista megyei verseny
10. munkanap, március 16. helyett
14. Ünnepély
15. Nemzeti ünnep
16. munkaszüneti nap
29. Tavaszi szünet
30. Nagypéntek
   
ÁPRILIS
1. Húsvét
2. Húsvét
3. Tavaszi szünet vége, tan. fogadása
6. Savaria Floriadae és Parkum
7. Savaria F-P
8. Savaria F-P
9. Digitális témahét
12. Holokauszt áldozatok emléknapja
20. Fogadóóra
21. munkanap április 30. helyett
23. Fenntarthatósági témahét
30. munkaszüneti nap
   
MÁJUS
1. Munka ünnepe
2. Jegyek zárása; koll.ballagás
3. Szerenád
4. Ballagás
7. magyar nyelv és irodalom érettségi
8. matematika é.
9. történelem é.
10. angol nyelv é.
11. német nyelv é.
14. Herman nap
15. biológia é.
16. ágazati szakmai é.
17. informatika é.
18. bukási értesítők kiküldése
20. Pünkösd
21. Pünkösd
23. Országos kompetenciamérés
   
JÚNIUS
4. Nemzeti összetartozás napja
10. Jegyek zárása
13. Osztályozó értekezlet
14. Sport-és eünap, diáknap
15. Tanévzáró ünnepély
21. Beiratkozás

 

Kollégiumi nevelőtanárok végzettsége
  Egyetemi
diploma
Főiskolai
diploma
Tanár
1   X Általános iskolai tanár
2   X Általános iskolai tanár
3   X Általános iskolai tanító
4 X   Általános iskolai tanár
5   X Általános iskolai tanár
6 X   Mérnöktanár

 

Kollégiumi nevelőtanárok végzettsége
1 Szombathelyi Tanárképző Főiskola általános iskolai tanító
  Szombathelyi Tanárképző Főiskola testnevelés szakos általános iskolai tanár
 
2 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola történelem szakos általános iskolai tanár
  Berzsenyi Dániel Főiskola általános iskolai tanító
 
3 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola általános iskolai tanító, ének-zene szakkoll.
  Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola vendéglátóipari és idegenforgalmi közgazdász
 
4 Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ rajz-filozófia szakos tanár
 
5 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola matematika-szlovén szakos általános iskolai tanár
  Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola technika szakos tanár
 
6 Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési, vadgazdálkodási üzemmérnök
  Nyugat Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Természetvédelmi szakmérnök
  Nyugat Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezetvédelmi szakmérnök
  Nyugat Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Környezetvédelmi mérnöktanár

 

  Szabadidős foglalkozások

Szakkörök:

 • Gombász szakkör
 • Kézműveskör/rajz szakkör
 • Méhész szakkör
 • Mozi-színház
 • Színjátszó kör
 • Zeneszakkör
 • XXI. század-közismeret

Sportkörök:

 • Asztalitenisz
 • Kispályás foci
 • Kondi
 • Kosárlabda
 • Röplabda
 • Sakk
 • Teremfoci