Különös közzétételi lista

A kollégium rendje

A kollégium hétköznap 7.30 órától 12.00 óráig zárva tart, ott tartózkodni csak külön kollégiumvezetői engedéllyel lehet.

A kollégiumba a hét első tanítási napját megelőző este (általában vasárnap) 18.00 órától 21.00 óráig kell visszaérkezni, ettől eltérni csak indokolt esetben, a szülő írásbeli kérése alapján lehet.

Az intézmény területét csak az ügyeletes nevelő engedélyével hagyhatják el a tanulók.

A kollégisták a kollégium helyiségeit, berendezéseit, felszerelési tárgyait óvják, szándékos rongálás esetén anyagi felelősséget vállalnak.

A kollégista tanuló betegség esetén az ügyeletes nevelőtől kéredzkedik orvoshoz. Ha az orvos kiírta lehetőség szerint hazautazik. Ha otthonról nem érkezik vissza, a szülő telefonon köteles jelezni a távolmaradást.

(A kollégium rendjének részletes leírása megtalálható az iskola és kollégium honlapján, az alapdokumentumokban.)

Kollégiumi hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok

Kollégiumunk bekapcsolódik az anyaiskolai hagyományok ápolásába, emellett önálló, több évtizedes hagyományokkal is rendelkezik:

 • a kilencedik évfolyamosok fogadása,
 • a városi nevezetességek megmutatása, a kollégium történetének megismertetése az új kollégistákkal,
 • Halloween party, új kollégisták avatása,
 • karácsonyváró hét,
 • Mikulás est,
 • karácsonyi ünnepség
 • A Legügyesebb kollégium és kollégista verseny megyei döntőjének megszervezése, lebonyolítása,
 • májusfa-állítás és kitáncolás, 
 • sportesemények látogatása,
 • a végzős kollégisták ünnepélyes búcsúztatása,
 • A „Kiváló kollégista” díj odaítélése évente.

Hagyományainkat alkalomszerűen megújítjuk, igazodva az aktualitásokhoz, valamint a tanulók összetételéhez.

(Az ünnepélyek, megemlékezések rendje az iskolai SzMSz-ben leírtak szerint.)

A kollégiumi elhelyezés iránti kérelmek elbírálásának elvei, a felvétel rendje

Valamennyi - kollégiumi elhelyezést igénylő - a Kisalföldi ASzC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum Szakképző Iskola és Kollégium kilencedikes, bejáró tanulójának biztosítunk kollégiumi elhelyezést. A felvételi eljárás rendjének közzététele legkésőbb október 20-ig megtörténik a kollégium honlapján, facebook oldalán. A felsőbb évesek minden év április 15-ig írásban jelentkezhetnek a következő tanítási év kollégiumi férőhelyeire (a 9. évfolyamosok és a felsőbb éves, új kollégisták május 15-ig). A felvételi eredményekről június 30-ig tájékoztatjuk a diákokat és gondviselőjüket a kollégium honlapján. Kollégiumi túljelentkezés esetén a kollégiumi nevelőtestület dönt a KDB javaslatait figyelembe véve. A felvételnél elsőbbséget élveznek a szociálisan rászorult diákok, a közösségi munka és az előző évben jobb magatartási és tanulmányi átlaggal végzettek. A gyámhatóság kezdeményezésére a tanulót felvesszük a kollégiumba.

Év közbeni felvételről a szülő írásbeli kérelme alapján az iskola igazgatója, a kollégiumvezető, az osztályfőnök, a KDB, a kollégiumi nevelőtanárok (ha szükséges, egyéb információk beszerzése után) segítségével nyolc napon belül dönt az ügyben.

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól.

A 2020/2021-es tanév rendje

 

Augusztus

 

Feladat megnevezése

Egyéb

31.

Beköltözés 9.évf.

12:00 szülői ért.16:00

 

Szeptember

 

Feladat megnevezése

Egyéb

1.

Tanévnyitó ünnepség
Házirend ismertetése
Tűz- és munkavédelmi oktatás
Elektromos készülékek bevizsgálása
 

 

3.

Szakkörök felmérése
Városi séta a 9-esekkel
Diákönkormányzat összehívása
 

 

 

Október

 

Feladat megnevezése

Egyéb

1.

Szakkörök, foglalkozások elindítása
Kollégium dekorálása
 

 

6.

Aradi vértanúk emléknapja

 

7.

I.nyílt nap, kollégium bemutatása

 

16.

Szülői értekezlet

 

13.

Tanítás nélküli munkanap: tantestületi szakmai program

 

17.

Nyílt nap 2.

 

20.

Közgyűlés koll.

 

22.

Ünnepély

 

23.

Őszi szünet kezdete

 

 

November

 

Feladat megnevezése

Egyéb

1.

Őszi szünet vége

 

10.

Hubertusz Nap

 

17.

Közgyűlés isk.

 

 

December

 

Feladat megnevezése

Egyéb

 

Karácsonyváró hét, játszóház

 

7.

Kollégiumi mikulás party

Adventi séta a Főtéren

 

16.

Karácsonyi ünnepély

 

21.

Téli szünet kezdete

 

 

Január

 

Feladat megnevezése

Egyéb

3.

Téli szünet vége

Újév Kupa

 

22.

Jegyek zárása, félév vége

 

 

Február

 

Feladat megnevezése

Egyéb

 

Farsang

 

 

Valentin-nap

 

 

Március

 

Feladat megnevezése

Egyéb

 

Kollégiumi nőnap

 

10.

Legügyesebb Kollégista Verseny

 

12.

Ünnepély

Megyei pingpong verseny

 

 

Április

 

Feladat megnevezése

Egyéb

1.

Tavaszi szünet kezdete

 

6.

Tavaszi szünet vége

 

28.

Kollégiumi ballagás

Végzős jegyek zárása

 

29.

Faültetés, Szerenád

 

30.

Ballagás

 

 

Május

 

Feladat megnevezése

Egyéb

3-5.

Érettségi szünet

 

11.

Herman nap

 

26.

Kompetenciamérés

 

 

Június

 

Feladat megnevezése

Egyéb

14.

Sport, egészség és diáknap

 

15.

Tanévzáró ünnepély

 

 

 

Kollégiumi nevelőtanárok végzettsége
  Egyetemi
diploma
Főiskolai
diploma
Tanár
1   X Általános iskolai tanár
2   X Általános iskolai tanár
3   X Általános iskolai tanár
4 X X Általános iskolai tanár, Humánszervező
5 X   Középiskolai tanár, Gyógypedagógiai asszisztens
6 X X Középiskolai tanás, Szakközgazdász 

 

Kollégiumi nevelőtanárok végzettsége
1 Szombathelyi Tanárképző Főiskola általános iskolai tanító
  Szombathelyi Tanárképző Főiskola testnevelés szakos általános iskolai tanár
 
2 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola történelem szakos általános iskolai tanár
  Berzsenyi Dániel Főiskola általános iskolai tanító
 
3 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola matematika-szlovén szakos általános iskolai tanár
  Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola technika szakos tanár
 
4 Juhász Gyula Tanárképző Főiskola földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár
  Juhász Gyula Tanárképző Főiskola művelődésszervező
  Pécsi Tudományegyetem humánszervező
 
5 Károli Gáspár Református Egyetem német nyels és irodalom szakos bölcsész
  KASZA Szakképzési Központ Bt. gyógypedagógiai segítő munkatárs
 
6 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola matematika-technika szakos általános iskolai tanár
  Berzsenyi Dániel Főiskola technika szakos középiskolai tanár
  Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola vállalkozás és marketing szakközgazdász

 

  Szabadidős foglalkozások

Szakkörök:

 • Kézműveskör
 • Rajz
 • Természetjáró
 • Képzőművész

Sportkörök:

 • Asztalitenisz
 • Kispályás foci
 • Kondi
 • Kosárlabda
 • Röplabda
 • Teremfoci
 • Sakk